Trắc nghiệm vui tính cách
Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương.
Tagore

Đôi giầy nàng mang nói lên điều gì?

  • 01
    Màu sắc và kiểu dáng của giầy có thể khác nhau nhưng quan niệm sau đây thì không hề thay đổi: Những phụ nữ đi boot không về nhà một mình và cũng không làm điều họ muốn làm.
Email       Yahoo       Print