Trắc nghiệm vui tính cách
Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan.
Lacordaize

Hình dáng bàn tay tiết lộ điều gì ?

  • 01 Bàn tay bạn gần nhất với loại nào dưới đây:
Email       Yahoo       Print