Trắc nghiệm vui tính cách
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ
LERMONTOV

Hình dáng bàn tay tiết lộ điều gì ?

  • 01 Bàn tay bạn gần nhất với loại nào dưới đây:
Email       Yahoo       Print