Trắc nghiệm vui tính cách
Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan.
Lacordaize

Màu sắc và tính cách

  • 01 Bạn có biết màu sắc bạn thích nhất có thể nói lên chút ít tính cách của bạn không? Bạn thích màu nào nhất trong những mầu bên dưới:
Email       Yahoo       Print