Đâu là nghề nghiệp lý tưởng của bạn?

  • 01 Những cố vấn nghề nghiệp ở trường bạn muốn nói chuyện với bạn về những dự định của bạn trong tương lai. Bạn phản ứng như thế nào?
  • 02 Môn học ưa thích của bạn ở trường, kèm theo những gì bạn thấy thích thú nhất khi đến trường
  • 03 Bạn có biết thể loại công việc mà bạn thích làm?
  • 04 Sau khi bạn tốt nghiệp bạn dự định sẽ...
  • 05 Khi chọn những môn học cho năm tới, điều gì sẽ giúp bạn quyết định?
  • 06 Có một công việc - điều đó có quan trọng với bạn không?
  • 07 Nếu bạn có thể hòan thành tốt mọi thứ thì công việc mơ ước của bạn sẽ là gì?
  • 08 Hai từ nào dưới đây miêu tả đúng nhất về bạn?
Email       Yahoo       Print